wetenswaardig | Atelier Art-y

Wetenswaardig


blog van Davinci

Davinci brengt geen verpakking- of behandelingskosten in rekening, uitgezonderd voor reparaties.
De beeldjes en sieraden worden standaard in een cadeauverpakking (een witte verpakking, in glanspapier verpakt)  als een "cadeau" geleverd (d.w.z. het pakketje kunt u zo aan de ontvanger geven zonder het zelf nogmaals in te pakken).  Deze verpakking wordt dan op vloeipapier en luchtkussentjes zo schokvrij mogelijk  ter verzending in een standaard nette verzenddoos geplaatst. Deze doos is met papier-plakband (dus geen plastic) dichtgemaakt.
Bij bestellingen van meerdere artikelen worden deze als één -1- zending toegestuurd, waarbij de levertijd van het artikel met de langste levertijd als uitgangspunt dient.


Speciale opdrachten:

Het is (ter beoordeling van Atelier Davinci) mogelijk om speciale opdrachten uit te voeren. Aanvragen worden na een duidelijke briefing en overleg schriftelijk gedaan. Na een eerste  verkenning van de wensen wordt er naar afspraak een presentatie gemaakt als basis voor een te maken werk.
Ook is het mogelijk voor kunstenaars om hun modellen te laten gieten bij bijvoorbeeld Gieterij Bogart te Druten en Atelier80 te Dreumel, waarna het afwerk- proces door Atelier Davinci wordt uitgevoerd. Vooral kunst in brons welke hoogglans of strak moet worden afgewerkt behoort tot de specialiteit van Atelier Davinci.
Voorbeelden: Mariel Beelaerts, Petra Laaper, Lia Krol, Jaap Paasman, Marjolein Mandersloot, Rinus Roelofs, Erik Buijs etc.

 Intellectuele eigendomsrechten

1.Op alle door “Davinci” verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters,modellen, teksten, voorstellen enz. behoudt “Davinci” zich alle intellectuele en/ oflichamelijke eigendomsrechten voor, tenzij deze met een waarborg gemerkt, zoals een afbeelding door beide partijen ondertekend en ingevolge de postwet gewaarborgd in deovereenkomst als koop zijn benoemd. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijnslechts toegestaan met haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen vanafbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen, teksten, voorstellen, voorstellingen enz. blijven “Davinci” haar onvervreemdbaar eigendommen en dienen op haar verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Het in de eerste paragraaf genoemde mag door deopdrachtgever alleen gebruikt worden voor het opgegeven doel, “Davinci” is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde ontwerpen en/ of goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is wederpartij een gefixeerde boete onverminderd het recht om aanspraak te kunnen maken op een volledige schadevergoeding 

 

Adviezen e.d.

1.Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van “Davinci”haar adviezen, teksten, ontwerpen, tekeningen en modellen, behoudens dan, wanneer met “Davinci” overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door “Davinci” wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven “Davinci” haar eigendom. De auteursrechtenen modelrechten berusten bij “Davinci”. Dit tenzij anders is overeengekomen.
2.Als “Davinci” opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs zijn gebaseerd op haar verstrekte tekeningen of ander kopij, aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder voorwaarde dat de door “Davinci” te verrichten  werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.


Beelden en beeldjes uit de kunst- gieterij van Davinci worden in een hoogwaardige tinlgering gegoten, en galvanisch verbronsd. Bij bladgoud wordt gebruik gemaakt van 23kt bladgoud.
Grote beelden worden in echt brons gegoten (geen messing o.i.d.; cire perdue), waarbij de mogelijkheid bestaat meerdere gietingen te maken.

 

Prijzen:

De genoemde prijzen zijn per stuk en inclusief BTW vermeld. In uw factuur wordt het BTW bedrag vermeld.
Bij aantallen van hetzelfde beeldje kunnen andere prijzen gelden.
Bij bestelling is het eindbedrag op de factuur altijd inclusief BTW. Voor het afrekenen zult u worden gevraagd aandacht aan de 'Algemene Voorwaarden' te besteden.